• Utrikesradarn

Nordöstra Syrien – Sveriges möjlighet att genom diplomati påverka den demokratiska

processen


Förra en tid sedan besökte Sveriges särskilda sändebud för fredsprocessen i mellanöstern,

Per Örnéus, det kurdiska området i nordöstra Syrien. Genom detta besök upprepade han

Sveriges fortsatta stöd till detta syriskkurdiska område som kämpar för att bli autonomt.

Örnéus besök blev ett välkommet och tillsynes skarpt svar på den kritik som tidigare

kommit från den turkiska utrikesministern, Mevlut Cavusoglu, mot Ann Linde under det

ifrågasatta mötet i Turkiet två veckor tidigare. Under detta möte uttryckte Cavusoglu under

en presskonferens kritik mot Sveriges politik i regionen. Genom att Örnéus nu förtydligat

det fortsatta stödet till kurder i Syrien använder sig således Sverige av en mycket lämplig

taktik för att få möjlighet att påverka Turkiets politik i området och få en starkare ställning

internationellt.


Turikets utrikespolitik alltmer aggressiv

Turkiets utrikespolitik har utvecklats till att bli alltmer aggressiv de senaste åren. Ett

exempel på detta är att Turkiet blivit mer aggressiva mot sina grannar såsom Grekland och

Cypern – och vid flertalet tillfällen använt vad som på engelska kallas gunboat diplomacy,

ett sätt att visa sin styrka i specifikt östra medelhavet genom att turkiska krigsskepp

upprepade gånger åkt in på omtvistat vatten; något som skapat oro bland grannarna.

Genom att använda sig av krigsskepp och att stärka sin armé har Turkiet visat att de

föredrar en mer aggressiv väg istället för fredliga förhandlingar med sina grannar och

förmodade NATO allierade. Turkiet har på liknande sett invaderat norra Syrien med målet

att slå ned kurdiska grupper PYD (Demokratiska unionspartiet - Partiya Yekîtiya Demokrat)

och deras väpnade gren YPG (Folkets försvarsenhet - Yekîneyên Parastina Gel). Detta har

gjorts trots att USA ger stort politiskt och militärt stöd till SDF, Syriens Demokratiska Styrkor

- ett militär koalition mot IS som YPG deltog i, vilket inneburit att Turkiet i praktiken gått

emot en av sina sedan länge allierade vänner i väst.

EU har än så länge inte formulerat en enig politik mot Turkiets alltmer aggressiva

taktik i östra medelhavet. Denna aggressiva taktik är specifikt riktat mot andra EU stater

och således Sveriges allierade. Det finns dock flertalet stora aktörer i området såsom

Frankrike och Italien som stödjer Grekland och Cypern mot Turkiet. Genom att Sverige gå in

i en konflikt i östra medelhavet för att skapa inflytande över Turkiet kommer således inte få

lyckade resultat då vi är jämförelsevis svaga militärt och det redan finns många aktiva

aktörer i området. Sveriges styrka ligger i vår feministiska utrikespolitik och starka tro på

mänskliga rättigheter. Det är därför klokt att Sverige istället satsar på Syrien och det

kurdiska området där Sverige kan nyttja sin kompetens inom mänskliga rättigheter och

stärka en demokratisk process. På så vis kan Sverige påverka Turkiets politik i regionen men

genom en mindre känslig ingång, och i ett område EU har en mer enad politik kring och

Sverige har god kunskap inom.


Sveriges offentliga stöd är ett smart drag

Sveriges offentliga stöd till detta kurdiska område i Syrien är ett smart drag av olika

anledningar. För det första får det Turkiets uppmärksamhet, då ett av Turkiets huvudmål är

att förhindra skapandet av ett autonomt kurdiskt område i Syrien då området tros kunna

blir en språngbräda för fortsatta attacker av PKK (Kurdistans arbetarparti, Partiya Karkerên

Kurdistan). Kopplingen mellan grupper som kämpar för den kurdiska självständigheten i

Syrien och PKK är dock inte så stark som Turkiet ofta vill framhäva. Turkiet har, trots

upprepade försök att slå ner PYD och YPG, inte lyckats. Genom att Sverige nu ger offentligt

stöd till det kurdiska området skickar det en tydlig signal att Turkiets attacker i nordöstra

Syrien inte accepteras internationellt och den demokratiska processen framgång.

För det andra, kan Sveriges stöd möjligt förhindra framtida attacker i det kurdiska

området. Det senaste veckorna har det ryktats om en ny och större militäroffensiv ledd av

Turkiet mot kurdiska grupper i syriska provinser såsom Raqqah, Hasakah och Aleppo.

Turkiets militära operationer har hittills enbart givit landet en kortsiktig framgång.

Samtidigt har dessa operationer genererat långsiktiga klagomål från både turkiska och

syriska kurder. Ökade attacker på syrisk mark kommer inte att förstöra PKK eller lösa de

påstådda problem Turkiet har med terroristattacker från detta håll. Det är möjligt att det

svenska stödet enbart försenar konflikten några veckor eller månader. Men, det kan ges tid

att på diplomatisk väg skaffa en hållbar och rättvis lösning.

Sverige gör klokt i att stödja en grupp i Syrien som kämpar för att skapa en

demokratisk autonom region mitt i ett brinnande inbördeskrig. Sverige gör även klokt i att

bedriva en utrikespolitik som upprätthåller EUs medlemsstaters integritet. Genom att

fokusera på Syrien istället för östra medelhavet undviker Sverige att dras in i en infekterad

debatt inom EU och lägger sin tid och energi i ett område där de kan påverka.


Nick Grinstead, Senior Regional Security Analyst för Le Beck International och

gästforskare vid Middle East Institute, Washington DC.

www.utrikesradarn.com

Vi bevakar internationell politik