• Utrikesradarn

Hong Kong håller på att förlora sin politiska opposition.

För ett års sedan var gatorna fyllda av demonstranter och medier från alla världens hörn rapporterade om folket som gick ut på gatorna för att slåss för sin rätt till demokrati. En rätt som slogs ner med kraft från kravallutrustad polis.


Nu ett år senare är slagorden bortstädade och på gatorna syns inga pro-demokratiska demonstranter till. Något som delvis kan förklaras av COVID-19 pandemin som gjorde att protesterna pausades då miljoner av invånarna valde att stanna hemma och undvika folkmassor.

En paus som dock nyttjas av regeringen i Peking som har i ett ytterligare led för att stävja demonstranternas kamp i Hong Kong godkänt en resolution under onsdagen.

En resolution som tillåter lokala myndigheter att avsätta valda lagstiftare utan att behöva gå via de lokala domstolarna.


Förbjudet att förespråka Hong Kongs självständighet.

Resolutionen ger myndigheterna rätten att avsätta valda politiska lagstiftare om de stöttar eller förespråkar Hong Kongs självständighet, äventyrar nationens säkerhet, involverar utländsk inblandning i lokala angelägenheter eller vägrar att erkänna Kinas suveränitet.

Direkt i avslutning till att resolutionen godkändes av Peking avsattes fyra folkvalda pro-demokratiska lagstiftare i Hongkong.


Något som inte accepterades av det pandemokratiska blocket och där de resterande femton pro-demokratiska lagstiftarna valde att meddela att de har som avsikt att avgå under torsdagen i protest.

Jessie Yeung, reporter på CNN skriver i en artikel att "enligt styrningsmodellen som inrättades under 1997-överlämnandet, är Hong Kong en del av Kina - men har medborgerliga friheter, liksom sin egen valuta, rättssystem, invandring och tull och internationella handelsavtal.

För många Hong Kong invånare representerar resolutionen Kinas växande kontroll över staden och över institutioner som skulle förbli oberoende inom ramen för denna ram."


Uppdatering kl 16:32


Sveriges utrikesminster Ann Linde kommenterar Kinas godkännande av resolutionen på twitter - "Deeply concerned by the situation for opposition lawmakers in Hong Kong. Hong Kong authorities must guarantee the exercise of the democratic rights and freedoms guaranteed under Hong Kong’s Basic Law."


Redaktionen

Utrikeskollen